ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑

เข้าสู้เว็บไซต์สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑